sahandri

Exco PTPM dengan bangganya ingin mengucapkan Tahniah kepada  Profesor Dr. Mohd Sahandri Gani Hamzah di atas lantikan sebagai Timbalan Naib Canselor Akademik dan Antarabangsa , Universiti Pendidikan Sultan Idris yang baru kuatkuasa mulai 15 Feb 2015.