KEAHLIAN PTPM

Perlembangaan PTPM ( 2018 ) menyenaraikan lima kategori keahlian di dalam PTPM iaitu :

A. AHLI BIASA
i. Kewarganegaraan : Warganegara Malaysia
ii. Umur Minima : 18 tahun
iii. Kawasan/Negeri Tempat Tinggal Ahli : Malaysia
iv. Keturunan :
v. Jantina :
vi. Agama :
vii. Kriteria Keahlian Yang Lain :

B. AHLI BERSEKUTU
Terbuka kepada mereka yang tinggal di luar tempat tinggal 4(1)(a)(iii). mereka
tidak boleh mengundi dan memegang jawatan dalam pertubuhan.

C. AHLI KEHORMAT
Tiada

D. AHLI SEUMUR HIDUP
Terbuka kepada ahli biasa yang membayar yuran sekaligus

MANFAAT KEAHLIAN PTPM

Sebagai ahli  Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia, kakitangan dan pelajar akan mendapat faedah seperti berikut,

1       Layak menjadi ahli Association Educational and Communication Technology (AECT) dengan pengurangan yuran keahlian setahun dari USD 150  kepada hanya USD 50 sahaja

2       Mendapat akses percuma semua jurnal digital TechTrends, ETRD dan eBook terbitan AECT

3       Potongan yuran penyertaan International Malaysian Educational Technology Convention (IMETC)  melebihi 10 %

4       Akses percuma jurnal-jurnal dan penerbitan PTPM serta penerbitan organisasi rakan kongsi (partners) PTPM yang terpilih secara digital

5       Dijemput untuk menyertai perbincangan, kolaborasi  serta mewakili PTPM

PERLEMBAGAAN

BORANG AHLI