IMETC CHAIRMAN

Prof Madya Dr Wan Ahmad Jaafar Bin Wan Yahaya

Pengarah,

Pusat Teknologi Pengajaran dan Multimedia,

USM 11800 Gelugor, Pulau Pinang

Tel: 04 6533222

IMETC SECRETARIAT

HjMohd Sanusi Saseetharan b. Abdullah

Tel :      013-2016300
Emel:   ptpmmeta1@gmail.com

IMETC TREASURER

En. Abdul Kadir b. Abdul Wahab

Bahagian Teknologi  Pendidikan

Tel :       012-7116373

Emel: