1. Mengadakan Konvensyen Teknologi Pendidikan Tahunan Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa
2. Penerbitkan
i. Prosiding konvensyen
ii. Jurnal
– Malaysian Journal of Educational Technology (MJET) : Impact Factor
– Malaysian Online Journal of Instructional Technology (MoJIT)
– Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia (JTPM)
iii. Buku (Berwasit)
3. Penganugerahan Terbaik dalam Bidang Teknologi Pendidikan Peringkat Sarjana dan
Doktor Falsafah
– Mulai tahun 2001; anugerah ini diadakan setiap tahun untuk menggalakkan kajian dalam bidang Teknologi Pendidikan di luar atau dalam negeri.
– Desertasi atau tesis yang baik akan dipilih daripada hasil penyelidikan yang telah dijalankan berkaitan dengan Teknologi Pendidikan.
4. Resolusi Konvensyen
– Pada setiap konvensyen PTPM, resolusi atau rumusan konvensyen dihasilkan dalam bentuk penerbitan untuk diajukan kepada pihak-pihak yang berkenaan. Sejak penubuhannya sudah banyak resolusi yang telah sebulat suara dipersetujui dan diperakukan. Tujuan diadakan resolusi konvensyen adalah untuk memperjuangkan dan mempertingkatkan peranan positif yang boleh disumbangkan dalam mendukung serta memenuhi aspirasi negara. Di samping itu juga, melalui resolusi konvensyen juga para peserta, khususnya ahli-ahli PTPM, dapat bersuara pendapat dan pandangan mereka ke arah memantapkan lagi pembudayaan Teknologi Pendidikan dalam semua peringkat pendidikan di negara ini. Resolusi konvensyen juga berperanan sebagai penyumbang idea kepada pihak-pihak berwajib seperti Bahagian Teknologi Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Malaysia khususnya.
5. Program usahasama dengan pihak swasta
– Program latihan penggunaan EduWebTV
– Program Konsultasi Kursus & Latihan berkaitan Teknologi Pendidikan

Perancangan Aktiviti Akan Datang

1. Menggalakkan perkembangan Teknologi Pendidikan untuk meningkatkan mutu pengajaran-
pembelajaran, latihan dan pengurusan pendidikan yang sehubungan dengannya.
Bengkel dan Kursus serta Latihan
Antara aktiviti yang boleh diadakan ialah
– Fotografi digital
– Grafik pendidikan
– Penerbitan pakej pembelajaran
– Penghasilan bahan sumber pendidikan
– Asas penerbitan video
– Penerbitan video lanjutan
– Rekabentuk pengajaran
– Pengurusan Pusat Sumber Sekolah
– Pembangunan laman web
– Penggunaan ICT terkini spt camtasia studio, visualizer dll.
– Penulisan tesis yang baik
– Penulisan utk jurnal berwasit
– E-Learning
– Penggunaan M-Technology
– Lain-lain bidang-bidang berkaitan dengan pendidikan


2. Penerbitan
– Buku Sumber Bahan Pengajaran dan Pembelajaran
– Buku Panduan/ Modul Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran
– Menghasilkan buku daripada kertas-kerja terpilih prosiding konvensyen (Berwasit)
3. Menggalakkan penciptaan dan penerbitan alat-bahan yang berbagai bentuk dan corak untuk
kegunaan pendidikan
– Menganjurkan Pertandingan Menghasilkan Bahan Sumber Pengajaran-Pembelajaran
– Inovasi dalam Amalan Pengajaran-Pembelajaran Terbaik
4. Penyelidikan
– Usahasama dengan BTP/KPM dan Agensi Kerajaan berkaitan Teknologi Pendidikan
– Usahasama dengan pihak swasta
– Usahasama dengan universiti dan agensi pendidikan
5. Menyertai persidangan serta memberikan kerjasama kepada pertubuhan / organisasi yang ada kaitan
dengan Teknologi Pendidikan di luar Negara
– Jaringan dengan TASET/TOJET, Turki, PUSTEKOM, Indonesia dll.
6. Memperbanyakkan usahasama dengan pihak swasta khusus dalam bidang Teknologi Pendidikan
7. Penambahan keahlian yang aktif