Keahlian

KEAHLIAN PTPM

Perlembangaan PTPM ( 2018 ) menyenaraikan lima kategori keahlian di dalam PTPM iaitu :

A. AHLI BIASA
i. Kewarganegaraan : Warganegara Malaysia
ii. Umur Minima : 18 tahun
iii. Kawasan/Negeri Tempat Tinggal Ahli : Malaysia
iv. Keturunan :
v. Jantina :
vi. Agama :
vii. Kriteria Keahlian Yang Lain :

B. AHLI BERSEKUTU
Terbuka kepada mereka yang tinggal di luar tempat tinggal 4(1)(a)(iii). mereka
tidak boleh mengundi dan memegang jawatan dalam pertubuhan.

C. AHLI KEHORMAT
Tiada

D. AHLI SEUMUR HIDUP
Terbuka kepada ahli biasa yang membayar yuran sekaligus

PERLEMBAGAAN

BORANG AHLI